W celu uniknięcia nieporozumień oraz zapewnienia Państwu udanego wypoczynku prosimy o zapoznanie się z poniższym regulaminem.
Potwierdzenie przyjęcia rezerwacji jest jednoznaczne z zapoznaniem się oraz przyjęciem i zaakceptowaniem regulaminu.

 1. Apartament wynajmowany jest na doby. Doba pobytu w apartamencie trwa od 15:00 do godziny 10:30.
 2. Rozliczenie za pobyt następuje w dniu przyjazdu w wysokości zgodnej z dokonanym przez Państwa terminem rezerwacji.
 3. Goście zobowiązani są do przestrzegania zasad dobrego sąsiedztwa i godzin ciszy nocnej 22:00 - 06:00.
 4. Niezgłoszenie uwag i zastrzeżeń co do stanu technicznego w momencie wprowadzenia do apartamentu równoznaczne jest z tym ,że apartament został oddany do użytku w stanie nie budzącym uwag.
 5. Gość apartamentu ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia.
 6. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w apartamencie nie wolno używać jakichkolwiek przyrządów mogących wytworzyć zagrożenie pożarowe np. grzałek elektrycznych grzejników, palników gazowych. Zabrania się wnoszenia do apartamentu łatwopalnych materiałów, materiałów wybuchowych oraz materiałów o nieprzyjemnym zapachu.
 7. Przy każdorazowym opuszczeniu pokoju prosimy o sprawdzanie czy jest on zamknięty.obowiązuje całkowity zakaz wynoszenia z pokoju. należących do apartamentu rzeczy np.ręczniki, koce, poduszki, urządzenia itp. Prosimy o dbanie o wynajęty apartament wyłączanie zbędnego oświetlenia i zakręcanie wody.
 8. W apartamencie obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.
 9. Gość ,który umyślnie lub przez przypadek zniszczy własność apartamentu zobowiązany jest pokryć w całości koszta naprawy
 10. Wcześniejszy wyjazd gościa z przyczyn niezależnych Od właściciela apartamentu, nie uprawnia go do żądania zwrotu kwoty za niewykorzystane świadczenie.
 11. Rachunki za pobyt wydajemy na życzenie klienta w ciągu 7 dni od daty wymeldowania. Zostaną wysłane listem poleconym na wskazany adres.
 12. Najemca dokonując rezerwacji oświadcza ,że akceptuje poniższą klauzulę:

  Oświadczam , iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ,na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych z dnia 29 sierpnia 1997 roku [Dz.U.z 2002r nr 101 ,poz 926 ze zm] przez właściciela Apartamentów w celu realizacji umowy najmu.
 13. W przypadku zgubienia kluczy od apartamentu Goście zobowiązani są do powiadomienia właściciela apartamentu oraz uiszczenia stosownej opłaty.
 14. Liczba osób przebywających w apartamencie jest ograniczona do liczby osób zgłoszonych w procesie rezerwacji.

UWAGA

W związku z uchwalą Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Krynica- Zdrój w sprawie opłaty miejscowej nakładają na nas obowiązek pobierania opłaty klimatycznej w Tyliczu wynosi 2,30 zł opłata za każdy dzień. Do ceny za pobyt należy doliczyć 2,30 zł od wszystkich osób (dorosłych , dzieci, emerytów) za każdy dzień pobytu.